เปิดรับตำแหน่ง — วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล / Service Engineer

2019.10.04ประเภทธุรกิจ TRADING - Electrical & Machine
ตําแหน่ง 1.Engineer 2.Service Engineer
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน BKK - Pattanakarn Rd.

Detail

1 Engineer / Mechanical 1 person ( male or female ) 2.Service Engineer / Electrical 1 person ( male only ) Salary 20,000 to 35,000 THB Qualification - Male (female) 22 – 35 years old. - Bachelor's degree in Mechanical , Electrical or relate field. - Good communicate in English - Experience in engineer (Mechanical , Electrical , Service engineer) at least 1-3 years


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-35

ภาษา Good command in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed