เปิดรับตำแหน่ง — MD/ Branch Manager

2019.10.11ประเภทธุรกิจ Software
ตําแหน่ง MD/ Branch Manager
เงินเดือน ~ 100K.
สถานที่ทํางาน BKK - Ploenjit

Detail

---JOB--- -Directs and supervises the activities of staff -Provides guidance for workers as needed and approves training opportunities -Implements company policies -Delegates duties among staff members -Maintains budgets for managed entity as well as the individual projects it takes on -Monitors costs against budget -Makes key decisions for managed entity -Creates initiatives to take advantage of market opportunities, reduce operational threats, forestall business risks, and maximizes core strengths **** -Exp. in Japanese company -Exp. in IT, software sales. -Exp. in Management position.


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 35-48

ภาษา Fluent in English


–QUALIFICATION—
-Male , Age 35-45 years old
-Salary : 100,000 ~ THB
-Language : Fluent in English
-Exp. in Japanese company
-Exp. in IT, software sales.
-Exp. in Management position. (Will have to manage 7 Thai staffs)
-Leadership abilities, Organisational skills, Analytical skills, Critical thinking abilities, Project management

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed