รับสมัครตำแหน่ง — Senior Lawyer

2019.10.22ประเภทธุรกิจ Japanese Law Firm
ตําแหน่ง Senior Lawyer
เงินเดือน 400000-100000 (depend on experience)
สถานที่ทํางาน BKK - Asok

Detail

JOB - Management Lawyer staff - Lawyer - All aspects of legal works i.e. giving legal advice to clients, drafting and reviewing various agreements and various legal documents; - All company secretarial and corporate works - Legal research, monitoring updates in the laws and regulations - Coach and support the development/training of the junior lawyers within the team


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา Good command in English


รับสมัครตำแหน่ง — Senior Lawyer
– SEX: Male/Female
– AGE: 30-45 years old
– Bachelor’s degree or higher in Law
– 3-5 years up experience in lawyer, legal office (Better Foreign company)
– CAN COMMUNICATE IN ENGLISH

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed