รับสมัครงานตำแหน่ง — Asst. Journalist — สื่อสิ่งพิมพ์ญี่ปุ่น

2019.10.31ประเภทธุรกิจ Japan Publication
ตําแหน่ง Asst. Journalist
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน BKK - Silom

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Good communicate in English


รับสมัครงานตำแหน่ง — Asst. Journalist — สื่อสิ่งพิมพ์ญี่ปุ่น 1 อัตรา ดังนี้
1.ชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรี สขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงานสายงานสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed