เปิดรับสมัครงาน — Senior Marketing Executive

2020.06.01



ประเภทธุรกิจ Insurance & Non Insurance
ตําแหน่ง Senior Marketing Executive
เงินเดือน 30000-45000
สถานที่ทํางาน BKK - SILOM

Detail

Job Area :- 1. Responsibility to take care corporate customers including handle day to day job, answer to customer inquiries, process renewal, arrange insurance upon customers requested, etc. 2. Control some subordinates. 3. Try to increase revenue under her portfolio. 4. Support and promote some new business project.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-35

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่น ธุรกิจด้านประกันภัย ประกันวินาศภัย สำนักงาน ตั้งอยู่ที่สีลม กทม.
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Senior Marketing Executive 1 อัตรา
Product : Non-Life insurance like marine, miscellaneous, fire and motor insurance.

Qualification:-
1. Experienced in working in Non-Life insurance field for 3-5 years is preferable. Experienced in working with insurance company or insurance broker company.
2. Graduated in Bachelor degree in marketing or insurance field.
3. Good in English skills for speaking, reading and writing.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed