รับสมัครตำแหน่ง — โปรแกรมเมอร์

2020.07.20ประเภทธุรกิจ Digital & Crypto Business
ตําแหน่ง Programmer / Infrastructure Engineer
เงินเดือน 40000-80000
สถานที่ทํางาน BKK - Wattana

Detail

- Use Java script and Phython is for making website - Use ADW for when uploading to cloud


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา Good command in English


On August 2018 was established in Thailand.
Company business:
– Crypto asset exchange/ broker
– Digital exchange / broker

เปิดรับสมัครตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ / Infrastructure Engineer
– ชายหรือหญิง อายุ 25-40 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ ไอทีหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม / Infrastructure มาอย่างน้อย 3-5 ปี
– สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ **Java script / ** Python / ** ADW ได้ดี
** ต้องสามารถใช้ได้/มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed