เปิดรับตำแหน่ง — International sales / Export Sales

2020.07.23ประเภทธุรกิจ Trading - Home Appliance
ตําแหน่ง International/Export Sales
เงินเดือน 50000-80000
สถานที่ทํางาน BKK - Phrakhanong

Detail

JOB DESCRIPTION: * Responsible for international sales by supporting distributors in oversea (i.e. Vietnam, Indonesia, Philippine, Malaysia etc.) to expand sales channels and brand awareness in assigned country. * Regularly monitor on daily sales activities and sales progress by collecting information from oversea distributors by e-mail or telephone. * Work closely with export team to summarize, analyze data (i.e. sales progress, inventory status, marketing activities etc.) and report Japanese management.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-40

ภาษา Fluent in English

International Sales Assistant Manager or Export Sales
QUALIFICATION:
* Thai or Japanese Nationality
* Male/Female, age between 35-40 years old
* Experience in international sale and marketing strategies are a must
* Very Good in English business communication skill both written and spoken
* Able to have oversea business trip once a month (3 days 2 night/trip)

LOCATION: Sukhumvit Road
WORKING HOURS: Monday –Friday (9.00 a.m. – 17.45 p.m.)
SALARY BASIS: 50,000 – 80,000 Baht (negotiable : depends on experience)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed