รับสมัครงาน — Consultant

2020.08.27ประเภทธุรกิจ Banking & Finance
ตําแหน่ง Consultant Staff
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Sathorn

Detail

Job Description Job responsibility: -Support for alliance between Japanese and Thai companies -Sales support for Japanese companies -Thai business consultation -Creating documents for above job etc...


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 26-31

ภาษา Fluent in English

บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 อัตรา

CONSULTANT STAFF
– Male or female , Age 26-31 years old
– Experience: who have faced with customers in business consulting or M&A
– Degree: Bachelor or Master, high level university includes overseas
– Major: company did not mention it but business, finance..
– Salary: 40,000 – 60,000 (Max 60k)
– English: Fluent TOEIC 800

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed