เปิดรับสมัครตำแหน่ง — Logistic officer

2020.09.02ประเภทธุรกิจ Import Frozen food
ตําแหน่ง Logistic officer
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน Bangna

Detail

Job Descriptions - Prepare customs documentation - Contact & Co-operate with customer, Carriers, Shipping dept, Transport Dept. and concern parties. - Receive customer order and arrange document for export process. - Take care Import & Export Operation & Sale Activity. - Export Entry/Import Entry - other assigned task


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 24-27

ภาษา Good command in English


บริษัทญี่ปุ่นผลิตและนำเข้าอาหารญี่ปุ่นแช่แข็ง
สำนักงานที่บางนา
เปิดรับตำแหน่ง Logistic officer

Qualifications
Male only
Age between 24-27 years old
Bachelor degree Logistic or any fields.
At least 1-2 years experience in Logistic function
Good command in English
Good computer skill (especially Microsoft word/Excel)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed