รับสมัครงานตำแหน่ง — Digital Planning

2020.09.03ประเภทธุรกิจ Digital Agency
ตําแหน่ง Digital Planning
เงินเดือน 50000-80000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-45

ภาษา Good communicate in English

Japanese Digital Agency company. HQ at Japan & office at Bangkok.
POSITION : Head of Digital Planning
Qualifications:
– Male / Female , 28-45 years old
– Bachelor or Master’s degree in Marketing , Digital marketing or relate
– A minimum of 4 years hands-on experience in digital planning or digital marketing, preferably in a social or digital agency.
– Experience in running social advertising and content promotion campaigns on social platforms, including media planning.
– Good communicate in English

Job Description:
– Lead strategic planning across social and digital platforms on a monthly basis to provide direction for a brand’s presence.
– Collaborate with the different internal teams to create and deliver best-in-class social media and content-driven campaigns for our clients.
– Plan and help execute media amplification and social media advertising on key social platforms.
– Deep-dive into social media analytics to understand why certain content performs better than the rest and providing actionable insights for our clients backed by social data.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed