รับสมัครงานตำแหน่ง — Admin & HR Staff

2020.09.09ประเภทธุรกิจ Website Service
ตําแหน่ง Admin & HR Satff
เงินเดือน 18000-22000
สถานที่ทํางาน BKK - Ekkamai

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา Fair in English

Admin & HR Staff
– Female age 23-30 years old
– Bachelor degree in any fields
– Have experience 1 year in admin or relate
– Fair communicate in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed