รับสมัครงานตำแหน่ง — Customer Service Staff

2020.09.15ประเภทธุรกิจ Textile & Cloth
ตําแหน่ง Customer Service Staff
เงินเดือน 16000-20000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail

- Proceed customers’ P/O (Nike), Decode customer/buyer details and input into the system/check correctness. - Rearrange orders (local and import), coordinate with production team for lead time controlling, material prepare. - Coordinate with Sales & Marketing team for buyer/vendors information sharing/ Inter-department co-working.


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-26

ภาษา Good command in English

Japanese Textile & cloth manufacturing.
Position: Customer Service (Nike) Staff
Work Area: BKK Office
– Female age 22-26 years old
– Welcome New graduate
– Bachelor Degree in Business Administration /Sales/Marketing/Economic/GM.
– Experience 0-2 years in sales coordinator , sales support, Customer Service Jobs, Sales Assistant Jobs.
– Can communicate in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed