เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Technical Sales

2020.10.20ประเภทธุรกิจ Software & IT Solutions
ตําแหน่ง Technical Sales
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน BKK - Asok

Detail

Job description: -Basically, to negotiate with sales partners IT companies is main task (Product explanations, software installation guidance, explanation of how the software works in the WINDOWS environment, FAQ support) - Visits end customers. if we have chance to contact end customers, it's through Web conferencing, email correspondence and phone calls.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา Good communication in English

Japanese company about software & solution.
Location is in Asok , Bangkok
Looking for Technical Sales 1 position as below ;

– Male or female , age 24-30 years old
– Bachelor’s degree in Computer IT or related
– Experience more than 3 years in IT technical sales , working for IT company
– knowledge of information leak security software
– Can communicate in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed