เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Sales Representative / Sales Consultant

2020.11.09ประเภทธุรกิจ Corporate Training
ตําแหน่ง Sales Representative / Sales Consultant
เงินเดือน 30000-35000
สถานที่ทํางาน BKK - Thonburi

Detail

Responsibilities ( บทบาท/ความรับผิดชอบ ) 1.สามารถทำนัดหมายเพื่อเข้าพบลูกค้า สร้างโอกาสการขายนัดหมายผู้ตัดสินใจ (Decision Maker) เพื่อนำเสนอบริการ 2.มีทักษะการขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative selling)สามารถตั้งคำถาม และ การฟังแบบจับประเด็นสำคัญเพื่อหาความต้องการของลูกค้า 3.มีทักษะการนำเสนอ( Presentation skills )สามารถนำเสนอข้อมูลบริษัท และ ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมืออาชีพ และ น่าเชื่อถือ 4.สามารถ Customize Proposal ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ กระบวนการติดตามจนถึงการปิดการขาย 5.สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จนพัฒนาสู่การซื้อซ้ำ และ ขายเพิ่มในสินค้า หรือ บริการอื่นๆ ของบริษัท ( CRM program for Up selling & Cross selling )


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา -

บริษัทธุรกิจด้านการพัฒนาบุคคลากร อาทิเช่น การฝึกอบรม ในองค์กร Corporate Training
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Sales Representative / Sales Consultant

Qualification ( คุณสมบัติที่ต้องการ )
อายุ 25-35 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2-3 ปี
ทักษะการขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative selling)
มีทักษะการสื่อสาร และ การนำเสนอ (Presentation skills )
มีรถยนต์ สามารถเดินทางเองได้
Microsoft office skills

*** หมายเหตุ ***

มีประสบการณ์ในการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าบริษัท (B2B)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed