เปิดรับตำแหน่ง — Architect Designer

2020.11.20ประเภทธุรกิจ CONSTRUCTION & DESIGN
ตําแหน่ง Architect Designer
เงินเดือน 60000-100000
สถานที่ทํางาน BKK - Silom

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา Good communicate in English


Japanese company 100th anniversary on January 2019.
Head office is in Japan as a civil engineering firm & construction.
Looking for new staff for Architectural Designer

– Male or female , age 35-45 years old
– Bachelor in Architectural or relate
– Have experience in Architecture , civil at least 5-7 years
– Have License : Professional Architect or Senior Professional
– Have experience about General construction at Japanese company
– English communicate (Better Japanese)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed