เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Piping Engineer

2020.12.10ประเภทธุรกิจ Water Treatment Plant
ตําแหน่ง Piping Engineer
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน Nonthaburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-30

ภาษา Fair - Good in English


A Japanese company , business about Water treatment plant , Equipment water analyzer Piping material
Now Looking for Piping and Mechanical Engineer position.
Work place: Nonthaburi Office

คุณสมบัติ
– เพศชายเท่านั้น อายุ 25-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบท่อ ระบบเครื่องกล ระบบบำบัดน้ำ มาอย่างน้อย 3 ปี
– สื่อสารภาษาอังกฤษและโต้ตอบอีเมลได้
– เขียนแบบด้วย Auto Cad ได้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed