เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Software Engineer

2020.12.16ประเภทธุรกิจ Software Consultant
ตําแหน่ง Software Engineer
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน BKK - Silom

Detail

Primary Responsibilities : • Work on Microsoft .net web development stack, using C#, SQL, HTML languages. Secondary Responsibilities: • Work on system implementation of Foreign Exchange and Equities based trading platform at large banks and brokerage firms. • Do requirements analysis, prepare documents, troubleshoot issues, maintain client relationship, explain the system and also help in marketing.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good Command in English


A Singapore leader in Software & Finance consultant.

Qualifications:
• Bachelor or Master Degree
• Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields
• Ability to work with technical and functional teams distributed across 5 different countries.
• Able to write C# or Database SQL
• Knowledge in SQL Server
• Have knowledge in IT Solution, developing application work flow, design and implementation
• Good command in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed