รับสมัครงานตำแหน่ง — HRM/HRD Manager

2020.12.18ประเภทธุรกิจ Warehouse&Logistic
ตําแหน่ง HRM Manager
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Silom

Detail

+ กำหนดกลยุทธ์ของการบริหาร + การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( HR Plainning) + การฝึกอบรมและการพัฒนา ( Human Resource Training and Development) + การบริหารโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน (Compensation Management)


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา Good communicate in English

บริษัทญี่ปุ่นดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขนส่งและคลังสินค้า
สำนักงานตั้งอยู่ที่ สีลม – กทม

เปิดรับมัครงานตำแหน่ง HRM/HRD Manager 1 อัตราดังนี้
– ชายหรือหญิง อายุ 35-45 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประาบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานบุคคลมาอย่างน้อย 5-10 ปี
– มีประสบการณ์งานบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม
– หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดโครงสร้างเงินเดือน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed