รับสมัครงาน — Sales Executive (Japanese speaking)

2020.12.29ประเภทธุรกิจ Trading - Electronics Product
ตําแหน่ง Sales Executive (Japanese)
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Sukhunvit

Detail

Job Descriptions: •Manage and grow existing customers to achieve sales and profit objectives •Maintaining and developing good support with customers in person, telephone calls and emails •Visiting customer regularly to make good relationship •Respond and follow up Request for Quote from customers (liaise with both customers and Product Marketing / Field Sales in HQ) •Price change - to inform Customer Service before price change effective date •Other task


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good command in Japanese & English

Japan trading import and export of electronic components such as semiconductor devices and ICs, and distribution, development.
Position: Sales Executive
Must: Japanese with Japanese, English and Thai Speaking.

Qualification & Requirements:
•Male or female , 25-35 years old.
•Bachelor’s Degree holder.
•Minimum 2 –3years work experience in sales , marketing.
•Excellent interpersonal, communication and presentation skills.
•Ability to work both independently and as a team
•Ability to speak and write in Japanese, English and Thai.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed