เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Software (Server / Network)

2021.01.29ประเภทธุรกิจ Security Software
ตําแหน่ง Software (Server/Network)
เงินเดือน 25000-80000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา Fluent in English

Job description
Work in new business department
The first job is like a survey of this soft which is made in United States.
Check the function, and contact the manufacturer if necessary.

Currently, company is already using the software, but candidate will install the same software for investigation and test it.
If this job is completed, next job will be focus on another completed software.

– Male or female , age 25-40 years old
– Bachelor or higher in Software , Computer or relate
– Experience and skills in have server / network building
– Language English : Business level (TOEIC800UP level)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed