เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Administrator (New set up Japanese company)


ประเภทธุรกิจ Trading - Robot
ตําแหน่ง Administrator (New Japanese company)
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน Bangkok - Sathorn

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา Good communicate in English & Japanese

Japanese company for Sales and maintenance through distributors of loading robots
In Thailand , company registration will be completed 2/2021
From February 15th to June 13th, 2021, recruitment of Admin position, search for official offices, interior work, etc.

***Japanese maybe come to Thailand in the middle of April. Candidate needs to work alone first until Japanese comes. Candidate will to look for a official office, Japanese apartment, bookkeeping work at accounting firm, her salary payment work, etc.
Also,finds new office, take care of interior work for office etc.***

■Job description
-Parts inventory management, quotation to distributors / receive order/ payment management, ordering to the head office
-Inventory management of new robots and issuance of original slips to the head office
-Accounting-related (Accounting bookkeeping, sales deposit and collection management, coordinate with accounting firm)
-General affairs (telephone response, ticket and hotel arrangements, customer support, other general affairs)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed