รับสมัครงานตำแหน่ง — Promotion / Sales Support


ประเภทธุรกิจ Construction
ตําแหน่ง Promotion / Sales Supprt
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน BKK -Asok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 26-35

ภาษา English Business level (Toeic 800 up)

Japanese global company for Technical advisory services and contracting on environmentally construction works.
HQ at Singapore but will open new Representative Office in Bangkok on Feb, 2021
Now looking for Promotion / Sales Support

– Male or Female , age 26-35 years old
– Have working experience in sales , sales support , marketing 4-5 years
– Can control by themselves
– English Business level (Toeic 800 up)
– Now living in Bkk and can start work immediately.

** Candidates who can start work at 1 March, 2021 **

Job
– Planning the promotion and introduce to customers.
– To contact customers and communicate with them.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed