ผู้จัดการฝ่ายบัญชี —- บางบอน


ประเภทธุรกิจ ให้บริการการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตําแหน่ง ACCOUNTING MANAGER
เงินเดือน 40K - 60K
สถานที่ทํางาน Bangbon - Bangkok

Detail

1. จัดทำเอกสารทางการเงินและรายงานทางการเงินและภาษีให้ครบถ้วน (ภ.ง.ด. 1,3,51,53 รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ) 2. งบการเงินเป็นไปตาม TFRS / IFRS และกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวนงบต้นทุนและงบประมาณของบริษัท 4. ควบคุมค่าใช้จ่ายและทรัพย์สินของบริษัท 5. วางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบัญชีและภาษี 6.ดูแลบริหารงานบัญชีและการเงินของบริษัท 7.ดูแลการคำนวน,จ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆของพนักงาน


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้อย่างใดอย่างหนึ่ง / หากมี TOEIC หรือ HSK จะพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ : 30-40 ปี
เพิ่มเติม
– มี CPD หรือ CPA
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
– หากเคยสอบวัดระดับภาษา TOEIC หรือ HSK มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
นภัสวรรณ (081-827-8477)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed