เปิดรับตำแหน่งงาน — Marketing Staff

2021.03.02ประเภทธุรกิจ MFG & Trading - Textile
ตําแหน่ง Marketing Staff
เงินเดือน 10000-20000
สถานที่ทํางาน BKK - Bangpaki

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-27

ภาษา English - Business level


Position: Marketing staff
Working place: BKK office

Job holder’s qualifications:
– Male / female , age 22-27 years old
– Educational Level & Major: Bachelor’s degrees in business administration or Art.
– Experience: 0-3 years
– Knowledge & Skills: Good command In English skill (Speak, Listen, Read, Write)
หมายเหตุ อยากได้คนมาเริ่มงานช่วงต้นเดือนเมษา

Scope of Job in Brief:
1. Marketing Activities to support customers and oversea sales team.
2. Sales activities to promote product and sales task, to increase sales.
3. Cooperate with other country marketing team and global marketing to support sales.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed