เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Legal & Marketing

2021.03.03ประเภทธุรกิจ Investment Advisory
ตําแหน่ง Legal & Marketing
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน BKK - BTS Rajadamri Station

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-29

ภาษา English & Japanese in Business level

Japanese company about Investment Advisory, Investment Management.
Location is in central of Bangkok.
Looking new staff for Legal & Marketing position as below ;

Gender: Female only
Age : 20-29 * Welcome new graduate
Education : Bachelor’s degree in law or economics department with GPA 3.2 UP
Experience: not required
Language: English & Japanese in Business level

■Job description:
Investment-related legal affairs and contract creation, customer service operations using Japanese.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed