เปิดรับตำแหน่ง — Shop Manager

2021.03.17ประเภทธุรกิจ Trading - Food & Beverage
ตําแหน่ง Shop Manager
เงินเดือน 45000-50000
สถานที่ทํางาน BKK East

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา English -Business Japanese - Business

Japanese trading beverage product from Japan such as Umechu , Sake , Shochu etc.
Location : Bangkok

Qualifications:
– Male of Female / Nationality: Thai or Japanese
– Bachelor’s degree in Business Administration or relevant field preferred
– A minimum of 3 years’ experience working in a retail environment, ideally in a managerial role
– Strong leadership and customer management abilities
– Customer service-oriented with in-depth knowledge of basic business management processes
– Excellent communication and interpersonal skills

Responsibilities:
– Deliver excellent service to ensure high levels of customer satisfaction
– Motivate the sales team to meet sales objectives by training and mentoring staff
– Create business strategies to attract new customers, expand store traffic, and enhance profitability
– Respond to customer complaints and concerns in a professional manner
– Ensure store compliance with health and safety regulations
– Develop and arrange promotional material and in-store displays
– Monitor inventory levels and order new items

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed