เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — System Engineer Sr. Manager

2021.03.18ประเภทธุรกิจ Trading & IT Solution
ตําแหน่ง System Engineer Sr. Manager
เงินเดือน 95000-120000
สถานที่ทํางาน Bangkok - Silom

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา Fluent in English

A lead Japanese in Trading electrical product & IT Solution
Location : Silom BKK
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — System Engineer Sr. Manager

Qualifications:
• Male / female age 35-45 years old
7 years of working experiences in web application development and/or IT business
• 2 years of working experiences in project management
Having fundamental IT knowledge level (application development, hardware, operating system,
database, programming languages, networking, web application, etc.)

Web application development experiences in trading and/or manufacturing industry
Fluent English language
• Preferred who have Pre-sales skills (excellent proposal creation to win other competitors)

Roles & Responsibilities:
• Manage system implementation in energy fields
• Manage vendor and customer to assure the development schedule is on track
• Pre-sale role by hearing customer requirement and creating proposal that surpass other
competitors

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed