เปิดรับสมัครตำแหน่ง — SOCIAL NETWORK SPECIALIST

2021.03.19ประเภทธุรกิจ Digital Marketing / Advertising agency
ตําแหน่ง Social Network Specialist
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-30

ภาษา Can communicate in English


บริษัทที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล การบริหารสื่อโฆษณา จัดหาโฆษณา
สำนักงานตั้งอยู่ที่ ถ.วิภาวดีรังสิต – กทม.
เปิดรับสมัครตำแหน่งSOCIAL NETWORK SPECIALIST

– เพศชายหรือหญิง อายุ 21-30 ปี
– ต้องการ Gen ใหม่ๆ สามารถสร้างสรรค์ content ที่ทันสมัย ทันสถานการณ์
– ปริญญาตรีขึ้นไป ** ยินดีรับน้องจบใหม่
– ภาษาอังกฤษต้องพอสื่อสารได้บ้าง (เพราะบางข่าวหรือcontent เป็นภาษาอังกฤษ)
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ได้

JOB DESCRIPTION
– บริหารจัดการ SOCIAL MEDIA / WEBBOARD COMMUNITIES เนื้อหา ข่าวสาร แคมเปญสื่อสารทางการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร โปรโมชั่นต่างๆให้เหมาะสมกับงานตามที่ได้รับมอบหมาย
– เฝ้าระวังกระแส & บริหารประเด็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง SOCIAL MEDIA อาทิ FACEBOOK
– รับผิดชอบประสานงาน กลุ่มลูกค้าของบริษัท
– วิเคราะห์สถานการณ์ และแนะนำแนวทางการบริหารประเด็นให้กับทีมงานและลูกค้าได้
– วิเคราะห์และทำความเข้าใจเนื้อหาที่ลูกค้าของบริษัทต้องการสื่อสารและสามารถบอกต่อให้ทีมเข้าใจได้
– จัดทำ PROPOSAL เสนองานแก่ลูกค้า

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed