บัญชี AR/ประสบการณ์บัญชี 2 ปีขึ้นไป/เพศหญิง/ประจำออฟฟิศแอร์พอทลิงค์รามคำแหง

2021.04.23ประเภทธุรกิจ บริษัทญี่ปุ่น บริการให้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างทั่วไป
ตําแหน่ง บัญชี AR-ประสบการณ์บัญชี 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน ใกล้แอร์พอทลิงค์รามคำแหง

Detail

-รับผิดชอบหน้าทีด้านลูกหนีของบิรษัทและบิรษัทในเคืรอ - งานด้านบันทึกข้อมูลบัญชีลงในระบบบัญชี เช่น บัญชีรายได้และลูกหนี ต้นทุนขายสินค้ารวมถึงการนําเข้าข้อมูลรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการขาย - ตรวจสอบเอกสารการคืนเิงนลูกค้าและทํารายงานบัญชีเงินรอคืนลูกค้า - บันทึกและจัดทํารายงานรายการเิงนฝากธนาคารจากลูกค้าทีไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกค้ารายใด - จัดทํารายงานทีเกียวข้อง เช่น ภาษีขายประจําเดือน กระทบยอดภาษีขาย ยืนยันยอดคงเหลือลูกหนี /เจ้าหนี สรุปสินค้าคงเหลือรายงานกระทบยอดรายได้ ตาม ภ.พ.30 กับบัญชีแยกประเภท - ตรวจสอบหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ทีจ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) ทีได้ถูกหักจากลูกค้าและอืน ๆ - เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอคืยภาษาีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และลูกหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-32

ภาษา มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับที่สามารถสื่อสารภายในองกรณ์ได้

บัญชี AR
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุประมาณ 25-32 ปี
2. มีประสบการณ์บัญชีด้านรับ ประมาณ 2 ปีขึ้นไป (ขอยกเว้น
3. เงินเดือนประมาณ 18K-25K
4. บุคลิก กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี และ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันทั้งจากงานและเพื่อนร่วมงานได้
5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับที่สามารถสื่อสารภายในองกรณ์ได้
—————————————————————-
รายละเอียดงาน
-รับผิดชอบหน้าทีด้านลูกหนีของบิรษัทและบิรษัทในเคืรอ – งานด้านบันทึกข้อมูลบัญชีลงในระบบบัญชี เช่น บัญชีรายได้และลูกหนี ต้นทุนขายสินค้ารวมถึงการนําเข้าข้อมูลรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการขาย – ตรวจสอบเอกสารการคืนเิงนลูกค้าและทํารายงานบัญชีเงินรอคืนลูกค้า
– บันทึกและจัดทํารายงานรายการเิงนฝากธนาคารจากลูกค้าทีไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกค้ารายใด
– จัดทํารายงานทีเกียวข้อง เช่น ภาษีขายประจําเดือน กระทบยอดภาษีขาย ยืนยันยอดคงเหลือลูกหนี /เจ้าหนี
สรุปสินค้าคงเหลือรายงานกระทบยอดรายได้ ตาม ภ.พ.30 กับบัญชีแยกประเภท
– ตรวจสอบหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ทีจ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) ทีได้ถูกหักจากลูกค้าและอืน ๆ
– เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอคืยภาษาีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และลูกหนี้
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะบริษัท :บริษัทญี่ปุ่น บริการให้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างทั่วไป
สถานที่ทำงาน : ใกล้แอร์พอทลิงค์รามคำแหง
วัน-เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30
สวัสดิการ : ประกันสังคม/ประกันกลุ่ม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ท่องเที่ยวประจำปี/โบนัส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพนารัตน์ โทร 081-9020096 หรือส่งใบสมัครมาที่อีเมล phanarat@pcmt.in.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed