เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง –Web Designer


ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Software / Internet / Web Dev.
ตําแหน่ง Web Designer
เงินเดือน 35000-50000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-40

ภาษา Good communicate in English

บริษัทให้บริการด้าน Software & IT รับทำเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ ดูแลคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
สำนักงานตั้งอยู่ บางซื่อ – กทม. (MRTบางซ่อน)
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Web Designer

Web Designer Requirements:
– A relevant diploma in related field.
– Proficiency in graphic design software including Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and other visual design tools.
– Good understanding of content management systems.
– Good understanding of search engine optimization principles.

Responsibilities:

– Conceptualizing creative ideas with clients.
– Testing and improving the design of the website.
– Establishing design guidelines, standards, and best practices.
– Maintaining the appearance of websites by enforcing content standards.
– Designing visual imagery for websites and ensuring that they are in line with branding for clients.
– Working with different content management systems.
– Communicating design ideas using user flows, process flows, site maps and wireframes.
– Incorporating functionalities and features into websites.
– Designing sample pages including colors and fonts.
– Preparing design plans and presenting the website structure.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed