เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง –FRONTEND DEVELOPER


ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Software
ตําแหน่ง FRONTEND DEVELOPER
เงินเดือน 35000-50000
สถานที่ทํางาน BKK North

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-40

ภาษา English -Intermediate

บริษัทให้บริการด้าน Software & IT รับทำเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ ดูแลคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
สำนักงานตั้งอยู่ บางซื่อ – กทม. (MRTบางซ่อน)
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง — Front End Developer

Front End Developer Requirements:
– Degree in Computer Science or related field.
– Understanding of key design principles.
– Proficiency with HTML, CSS, JavaScript and jQuery.
– Understanding of server-side CSS.
– Experience with graphic design applications such as Adobe Illustrator.

Front End Developer Responsibilities:
– Determining the structure and design of web pages.
– Ensuring user experience determines design choices.
– Developing features to enhance the user experience.
– Striking a balance between functional and aesthetic design.
– Ensuring web design is optimized for smartphones.
– Building reusable code for future use.
– Optimizing web pages for maximum speed and scalability.
– Utilizing a variety of markup languages to write web pages.
– Maintaining brand consistency throughout design.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed