รับสมัครงานตำแหน่ง — Secretary (Welcome New graduate)


ประเภทธุรกิจ Newspaper Publishing (English)
ตําแหน่ง Secretary
เงินเดือน 15000-20000
สถานที่ทํางาน BKK - Silom

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา English

Japanese company business economics Newspaper (English version)
Location is in Silom, Bangkok
Looking for secretarial staff as follows
– Female only , 22-30 years old. * Welcome new graduate
– Bachelor’s degree in economics , Business or relate
– Good command in English (Business level)
– Have experience in secretarial , coordinate or relate 0-1 year

———————–
*จัดตารางพบลูกค้า
*ต้องมีความรู้หรือสนใจเกี่ยวกับ Economics /Finance หรือเศรษฐกิจ
*ภาษาต้องเก่ง เพราะหนังสือพิมพ์เป็นภาษาอักฤษ
*ทำตารางนัดระดับผู้บริหาร / ต้องบุคคลิกดี มีไหวพริบ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed