เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง –Education Worksheet Book Publishing Director

2021.05.08ประเภทธุรกิจ Education Technology Platform (Start up company)
ตําแหน่ง Education Worksheet Book Publishing Director
เงินเดือน 50000-150000
สถานที่ทํางาน BKK East

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 26-40

ภาษา English -Excellent

Company is an Edu-tech startup based in Seoul, South Korea as the global best educational app.
Our company plan to establish study center in Thailand.

Education Worksheet Book Publishing Director (Target Students – P1 ~ P6)

Key roles:
● Manage overall worksheet book publishing; review manuscript, monitor, and edit contents
● Supervise team members to deliver high quality product within agreed schedule
● Review book quality and discuss any issues
● Collaborate with marketing/education product planner to develop and promote the book
● Products, within agreed schedules and budgets. The successful candidate will enjoy making a positive difference within a relatively small
team and using their creative flair to enhance products and solve problems. Attention to detail and accuracy will be key held skills. (Math
& Language Worksheet for P1 ~ P6)
● Responsibilities include managing a small, talented team; holding overall responsibility for the high quality delivery of all products to time
and to schedule; and providing proactive advice to colleagues on production, design and editorial matters.

Requirements
● Bachelor’s degree or master’s degree in Journalism or relevant field is preferred
● Good knowledge of editorial processes
● Minimum 3 years experience in educational product production and print media
● Minimum 3 years experience in education
● Experience of working in a tutoring school will be especially considered
● Good English communication
● A strong vision / interest towards making the world better with education and technology
● Positive attitude and a strong work ethics
● 3-10 years of experiences in companies, worksheet subscription education company
● 3-10 years of experiences in companies, education book publishing company
● Prior experiences in operation in the field of education
***********************************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ดูแลการผลิตหนังสือทั้งการจัดทำ รวบรวม ตรวจแก้ หรือควบคุม เนื้อหาและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ
2.ควบคุมงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียน
3.บริหารทีมเพื่อส่งมอบงานที่มีที่มีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด
4.ตรวจสอบหนังสือและให้คำแนะนำกับทีมงานในด้านคุณภาพ
5.ประสานงานกับแผนกการตลาดเพื่อทำการโปรโมท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ปริญญาตรีหรือโทสาขาสื่อสารมวลชน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ด้านงานบรรณาธิการเป็นอย่างดี
3.มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้และสื่อสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 3 ปี
4.มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี
5.มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
6.หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนกวดวิชาจะพิจาณาเป็นพิเศษ
7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed