เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง –Admin&Secretary (New Japanese Consult Company)

2021.05.14ประเภทธุรกิจ 【MFG】Steel/Metal 【MFG】Autoparts 【NonMFG】Business Consulting
ตําแหน่ง Admin/ Secretary
เงินเดือน 35000-70000
สถานที่ทํางาน Japan

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา English -Daily Japanese - Business

Japanese company is considering to establish new branch in Thailand, thus looking for new staff, who can support the Manager to start office.
The candidate preferably be responsible for whole process, passionated and also flexible, with well business experience.

– Fluent communicate in Japanese (N2) because this position to communicate with the Japanese manager frequently and in detail.
– Preferable with the acknowledge about Finance and Accounting, etc
– Have an experience about new or set up new company

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed