เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง –Manager Section Brand management

2021.05.14ประเภทธุรกิจ 【MFG】Consumer Products
ตําแหน่ง Manager Section Brand management
เงินเดือน 75000-95000
สถานที่ทํางาน BKK Central

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 40-45

ภาษา English -Business level

Japanese manufacturing for Baby napkin Baby Disposable and Hygiene Products
Position : Manager Section Brand management

Qualification :
Ages 40-45
Experience in marketing consumer good, food , or Sales in adverting agency company
Experience in management team
Good English speaking
Be a person who can consulting , OJT team
Positive thinking and Passionate
Good coordinate with Management and team member
Working Location at BKK office Exchange tower
Budget 75K – 95K

Job description :

Marketing Management, ATL (above the line adverting) , BTL (Below the line sales promotion)
Team management (Marketing 3 persons ,Designer 3 persons)
Budget Management

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed