รับสมัครงานตำแหน่ง — Legal & Marketing

2021.06.01ประเภทธุรกิจ Financing Business
ตําแหน่ง Legal & Marketing
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน BKK-Plornjit

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-29

ภาษา Good command in English & Japanese

Position: Legal & Marketing

■University: Banking & Finance OR law department GPA 3.2UP
■Gender: Female , age not over 29 years old ** Welcome new graduate
■Experience: not required
■Language: English & Japanese

■Job description: Investment-related legal affairs and contract creation, customer service operations using Japanese.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed