เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Sales & Marketing (Japanese speaking)

2021.06.18ประเภทธุรกิจ Real Estate
ตําแหน่ง Sales & Marketing
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-35

ภาษา Good communicate in English & Japanese (N2)

Japanese company as a real estate business. head office is in Tokyo, Japan.
Looking new staff for Sales / Marketing position as belows;
-Male / Female
-Age 28-35 years old
-Good communicate in English & Japanese N2
-Experienced Sales B to C (if Real Estate, better)
if experienced in Sales BtoB, still OK, but the candidate has to be interested in BtoC
-Have challenging mind
-No need driving license, own car
-Have incentive
-Salary 30,000-50,000 baht

*Work with Japanese Manager

《Marketing job》
-Plan Sales strategy:
1. Research competing properties
2. Analyze the customers
3. Select advertising media (update advertisement on Website, FB and other SNS)
4. Measure effectiveness of Media or feedback from the customers.

《Sales job》
-Sale the property based on the planned strategy
Customer is 90% Thai people
 Show the room (actual or they have the sales gallary) and explain about the property

《Interpreter job》
-Interpretation between the Japanese manager, local sales staff and JV partners

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed