เปิดรับสมัครตำแหน่ง — Marketing Manager


ประเภทธุรกิจ Solar Cell
ตําแหน่ง Marketing Manager
เงินเดือน 30000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Silom

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา Fluent in English


บริษัทติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าSolar Cell และซ่อมบำรุงรักษา
เปิดรับสมัครตำแหน่ง Marketing Manager

Qualifications :
•Male/Female 35-45 y. Good command of English
•Bachelor Degree in Marketing or related
•Experience in MFP (copy machine) business (preferred but not a must)
•Experience in regional marking (preferably within Asean countries)
•Knowledge of international marketing

Responsibilities.
1.Approves and oversees the creative development of creative materials, website content, SNS, and other marketing-related projects.
2.Produce valuable and engaging content for our website and Social Media Networks.
3.Engage with our Sales Subsidiaries and Distributors with strong communication skills.
4.Support Sales Subsidiaries and Distributors with marketing tools.
5. Maintain effective internal communications to ensure that all relevant company functions are kept informed of marketing objectives.
6.Coordinate with internal teams to support customer requirements and to ensure smooth flow of work in projects
7.Ad hoc tasks as assigned

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed