เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Department Manager (ผู้จัดการแผนก Food/Non food)

2021.08.31ประเภทธุรกิจ Department Store (Product from Japan)
ตําแหน่ง Department Manager (ผู้จัดการแผนก Food/Non food)
เงินเดือน 35000-50000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-45

ภาษา Good communicate in Japanese (Business level)

“ห้างสรรพสินค้าที่นำเข้าสินค้ามาจากประเทศ ญี่ปุ่น ทั้งหมด ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค มาตราฐานสากล ราคาย่อมเยาว์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เปิดรับพนักงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริการสาขาใหม่ที่จะเปิดก่อนสิ้นปี 2564 นี้
ผู้จัดการแผนก Food , Non food

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Department Manager

Male / female 30-45 years old
Bachelor’s degree in any field
Have experience in department manager or relate 5-10 years
Japanese : Communicate level
Salary 35000-50000THB

รายละเอียดงาน
• ดำเนินการขายสินค้าตามหมวดสินค้าของคุณตามมาตรฐานและแนวทางของบริษัท
• พัฒนาและรักษารูปแบบร้านค้าที่สร้างสรรค์และการขายสินค้า
• รักษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักและแนวโน้มของตลาดเพื่อดำเนินการพยากรณ์การขาย จัดการการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง และพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแบ่งส่วน
• บรรลุเป้าหมาย/KPI ของบริษัทและแผนกและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
• สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายในเชิงรุกภายในร้านและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของร้านค้าที่กำหนดไว้
• เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในทีม
• พัฒนาและจูงใจทีมของคุณเพื่อบรรลุความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้าและประสิทธิภาพการขาย
• สัมภาษณ์และประเมินผู้สมัครอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม
• ทบทวนกระบวนการของร้านค้าอย่างต่อเนื่องและระบุวิธีที่จะทำให้การดำเนินงานในร้านค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการการรายงาน

ส่งใบสมัครทาง Email เพื่อนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ Zoom
รับสมัครเพื่อเปิดสาขาใหม่ และ หรือ สำหรับสาขาที่เปิดบริการอยู่ปัจจุบัน”

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed