เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Sale Representative

2021.07.21ประเภทธุรกิจ Trading-Textile/Garment
ตําแหน่ง Sale Rep./Sales Executive
เงินเดือน 17000-20000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 23-25

ภาษา English : Intermediate

Position: Sale Representative (S&B)
คุณสมบัติ
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี
ด้านภาษา : มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
ประสบการณ์ : 1-2 ปี
ความชำนาญ : Microsoft office (word, excel, power point)
-ใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะ
-สถานที่ทำงานคือออฟฟิศกรุงเทพฯ และออกไปพบลูกค้าบริเวณกรุงเทพฯ ปริมนทณ หรืออื่นๆแล้วแต่งานค่ะ

หน้าที่หลัก (Main duty)
เสนอขายและขายสินค้า ออกเยี่ยมลูกค้าตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน รวมทั้งการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ทันตามที่กำหนด รวมถึงการหาข้อมูลด้านการตลาด เสนอผู้บังคับบัญชา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-วางแผนการออกตลาดเยี่ยมลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้า และแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้า
-เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า รับใบสั่งซื้อ ตลอดรวมรายการให้ถูกต้อง เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
-ติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ตรงตามกำหนด
-เขียนรายงานประจำวันถึงผลการเยี่ยมลูกค้าแต่ละราย และรายงานยอดขายในแต่ละเดือนให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed