2021.07.29ประเภทธุรกิจ Freight Forwarders
ตําแหน่ง Customs Specialist Staff
เงินเดือน 25000-30000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา Good command in English


INFORMATION :
Nature of business : Freight Forwarders
Location : Liberty Square – BKK
Head Office : Osaka , Japan
Office Hours : 9.00-17.00 (Mon-Fri)
Welfare : Health & Accident Insurance

Customs Specialist Staff
Qualifications :
•Male / Female age 30-40 years old
•Bachelor Degree in any related filed
•Good command of English (Writing / Speaking)
•Customs Specialist license certified and other concerned training class certification.
•Good knowledge in customs procedure & regulation

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed