เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Japanese Coordinator (19945)


ประเภทธุรกิจ Trading - Machine
ตําแหน่ง Japanese Coordinator
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน Bangkok- Asok

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา Good command in English

Japanese company : Trading for machinery
Location : Bangkok – Asok
Position: Japanese Coordinator

■Job description
– accounting (coordinating with accounting firm), administrative work and HR support
There is 1 staff at office so at first candidate supports her and learn the job.

■Age: 23-30
■Gender: Female
■Required experience: Accounting OR Admin OR HR
■Salary: 20,000-30,000THB

■Allowance:
-Annual health check up
-Social insurance
-Uniform
-Deligent (Perfect Attandance)
-Company trip (Currently no due to COVID-19)

■Office hour: 8:00-17:00 Saturday work : once a month

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed