เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Web developer / Full stack (18694)


ประเภทธุรกิจ Second hand of Automobile
ตําแหน่ง Web developer / Full stack
เงินเดือน 25000-70000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา -


เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Web developer / Full stack
Japanese company : Second hand of Automobile
Office location: Company plan to rent an office near Bangna

■Requirement
– More than 3 years of experience in web system development / Web developer / Full stack
– Experience in basic design, detailed design, integration test and interface test
– Who also have experience in servers, programming languages and frameworks, etc in this experience

■Age: 〜 40 years
■Salary: -70k
■Gender: Any
■Language: Only Thai is ok

■Office hour: MON-FRI 8:30-17:45

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed