รองผู้จัดการ — Deputy Manager


ประเภทธุรกิจ Automotive
ตําแหน่ง Deputy Manager
เงินเดือน 100,000-
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-40

ภาษา Able to speak and communicate well in Japanese

Position: Deputy Manager

JOB DESCRIPTION
1. Seek for the opportunities with customers in Automotive segment
2. Generate inquiries by calls and follow up the technology shows
3. Convert the inquiries into effective business
5. Maintain good relation and negotiate with customer for price settlement

Gender : Male and Female (27-40 Years old)
Education : 4 year Technical course graduate in Engineering or sciences or related fields.
– knowledgeable about SAP and ERP software
– knowledgeable about key account management
– Able to speak and communicate well in Japanese
– 7-10 years experience as Deputy Manager/Manager or related in Electronics/Electrical/Mechanical

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed