รับสมัครงานตำแหน่ง — Design and Mechanical Engineer

2021.10.20ประเภทธุรกิจ Construction Business
ตําแหน่ง Design and Mechanical Engineer
เงินเดือน 23000-30000
สถานที่ทํางาน Bangkok - Silom

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 30-35

ภาษา Can communicate in English

Japanese Construction Business (Head office at Japan)
Work location : Bangkok – Silom
Position Design and Mechanical Engineer
2. Qualification :
2.1 Nationality : Thai
2.2 Gender : Male / Female
2.3 Age : 30-35 years old
2.4 Education : Bachelor degree or highter of Mechanical Engineer
2.5 Work exps : at least 8-15 years in mechanical work, Experience in the design of HVAC,Plumping, Fire protection
Utility (Such as compressor air, cooling water, water treatment, waste water treatment, etc related fiels. )
2.6 Program : Auto CAD / Sketch-up, solid work and MS Basic office
2.7 Having driving license

3. Job Description
3.1 Design & calculation of HVAC,Plumping, Fire protection,
Utility (Such as compressor air, cooling water, water treatment, waste water treatment, etc related fiels. )
3.2 Monitor with control & re-check with other engineering, Control and lead supplier,out-sourcing and contact to sub-contractor to meet the construction master plan

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed