รับสมัครงานตำแน่ง — Brand Manager

2021.11.01ประเภทธุรกิจ Trading - Ice cream from Japan
ตําแหน่ง Brand Manager
เงินเดือน 40000-50000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 32-38

ภาษา Good command in English (Business level)

Japanese company : Import & sell Ice cream from Japan
Work location : Bangkok
Position Brand Manager

Qualifications :-
-Female aged between 32 – 38 years old
-Bachelor Degree or Higher in Marketing
-Experience 2-3 years in marketing (FMCG is preferable)
-Good command in English
-Strong leadership, decision making, analytical skill is a must Understanding
and be able to analyze data, market situation
-Law regarding business operations
-Leadership skill (Strategic Leadership or Excellent Supervisory skill)

Job Description:
-Manage and control brands to achieve sales with A&P budget and market share targets
-Develop brand strategies and implement annually marketing activities effective to achieve brand target and KPI
-Analyze sales, market, consumer research and recommend changes to marketing strategies based on analysis
-Manage and work closely with cross function includes advertising agency to ensure NPD, advertising and promotion are implemented successfully to
achieve KPI&ROI target

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed