2021.11.01ประเภทธุรกิจ Trading - Machinery
ตําแหน่ง HR & Admin
เงินเดือน 18000-20000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 24-30

ภาษา Fair command in Enlish

Japanese company : ขายเครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม
Work location : อาคาร NASA STREET มีทางเชื่อมกับ Airport Link สถานีรามคำแหงค่ะ
Work day : MONDAY-FRIDAT 08.00-17.00 วันเสาร์ปีละ 4 เสาร์

คุณสมบัติ
1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่เข้าใจได้
2.สามารถจัดระเบียบความสำคัญของงานได้ดี
3.รับมือสถาณะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
4.เพศ หญิง อายุุ 24-30 ปี
5.มีประสบการณ์ทำงานธุรการ ฝ่ายบุคคล 1-2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานหลัก
1. ทำโอทีสำหรับพนักงานก่อนส่งบัญชี ทุกเดือน
2.แจ้งเข้าออกประกันสังคมให้กับพนักงานที่เข้าและออก
3.จัดหาพนักงานทดแทน สำหรับตำแหน่งนั้นๆ
4.จัดเตรียมเอกสารสำหรับแจ้ง ตม. หรือ เอกสาร สำหรับคนต่างชาติ (ใช้บริษัทนอก แต่มีการเตรียมเอกสารภายใน)
5.หาสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี
6.หาสถานที่ท่องเที่ยวประจำปี ให้แก่พนักงาน
7.แจ้งเรื่องเข้า และ ออกประกันกลุ่ม สำหรับพนักงาน ที่เข้า และออก อีกทั้งยังรวมถึงเปรียบเทียบใบเสนอราคา
8.แจ้งเข้า และออกสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และอื่นๆ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed