รับสมัครงานตำแหน่ง — Shipping

2021.11.15ประเภทธุรกิจ Warehouse & Logistics
ตําแหน่ง Shipping
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน Bangkok - Asok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 33-40

ภาษา English : Good communicate


Business : WAREHOUSE INTERNATIONAL LOGISTICS RELATED SERVICES
DATE & TIME : MON-SAT (SAT : HALF DAY) 08.30-17.30
POSITION : Shipping

JOB DESCRIPTION :
– ดูแลรับผิดชอบในการตรวจเอกสารใบขนขาเข้า ขาออก
– จัดทำใบคำร้องขอต่างๆ เช่น จดทะเบียน paperless
– ประสานงานกับผู้จัดการแผนกในการดพเนินงานและควบคุมการทำงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
– ดูแลรับผิดชอบในการตรวจเอกสารใบขนขาเข้า ขาออก รวมถึงการให้พิกัดศุลการกรที่ถูกต้อง
– ให้ความรู้แก่พนักงานในส่วนของขั้นตอนการเดินพิธีการทั้งด้สนนำเข้า ส่งออก และในประเทศ
– ดูแลรับผิดชอบในการออกเอกสารลงทะเบียนยื่นกรมศุล เช่น ลงทะเบียนผู้นำเข้า ส่งออกของลูกค้า

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีทุกสาขา
– ชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
– ประสบการณ์ทางด้านชิปปิ้งอย่างน้อย 8 ปี
– เป็นผู้ชำนาญการในการนำเข้า ส่งออก
– เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการพิธีการทั้งขาเข้า ขาออก ในประเทศและการใช้สิทธิ์พิเศษต่างๆ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ประกันกลุ่ม OPD 2000/1ครั้ง (หลังผ่านทดลองงาน)
-UNIFORM
-OT.
-เบี้ยขยัน (หลังผ่านทดลองงาน)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed