รับสมัครงานตำแหน่ง — IT/System Developer (20374)

2021.11.15ประเภทธุรกิจ Trading - Steel / Metal
ตําแหน่ง IT/System Developer
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน Bangkok - Sathorn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-35

ภาษา English : Fair to Good communicate

Japanese trading : Steel , metal and other products
Location : Bangkok – Sathorn (MRT Lumpini)
Position : IT/System Developer
Salary : 30K upon experiences

Qualification & Experience
1) Bachelor degree in Software engineer, Computer Science
2) Minimum 3 years in development multiple program platforms. Experience in Web development software and digital marketing would be advantage. In-Depth Knowledge of Microsoft Excel and ERP adoptation would be advantage.
3) Fast learner with Good communication and interpersonal skill, positive attitude, adaptibility and problem solving skill
4) Ideally has to utilize existing data, execute SQL command and generate adhoc report
5) Age : 28-35 years old

Job description :
1) Maintaining and upgrading of existing systems
2) Consulting with Departments and propose new project to develop new systems and/or modification of existing system
3) Corporate with Sales sections and system outsource upon request
4) Social / Digital marketing and Develop Company Website
5) Training and educating users

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed