รับสมัครหัวหน้าบัญชี / มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้า / มี CPD License/ ใช้โปรแกรม express ได้ / สื่อสารภาษาอังกฤษได้ / เริ่มงานได้ทันที /สีลม

2021.12.08



ประเภทธุรกิจ TRADING - ELECTRONIC
ตําแหน่ง ACCOUNTING
เงินเดือน 40,000-60,000
สถานที่ทํางาน SILOM , BKK

Detail

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการบัญชีทั้งหมดและงานธุรการบางส่วน ・ การทำบัญชีรายเดือน (บัตรเข้างาน) ・ จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ・ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (PP30) ・ งบการเงินรายเดือน (BS, P / L) ・ การสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าที่เรียกเก็บเงิน ・ การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ ・ การชำระเงินอื่น ๆ (ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย) ・ การจัดการบัญชีธนาคาร ・ การยื่นสัญญา ・ การออกสลิปเงินเดือน ・ อนุสัญญาเงินสด ・ การจัดการแสตมป์ ・ การจัดการอุปกรณ์

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ30-40
 • ภาษาENGLISH - GOOD

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  อายุ: 30-40

  ประสบการณ์บัญชี

  เงินเดือนพื้นฐาน: 40,000-60,000 (แล้วแต่ประสบการณ์)

  สามารถพูดภาษาอังกฤษผ่านการสื่อสารภายในได้

  ใบอนุญาต CPD: จำเป็น

  ใช้โปรแกรม Express